schOUDERS onder De Beiaard

Deze actieve oudervereniging van ouders is opgericht om de school te ondersteunen, te verbreden en te verdiepen.

Als je kind naar De Beiaard gaat, ga je als ouder ook mee. De school hecht grote waarde aan ouderparticipatie. Dat is niet alleen zeer welkom voor de school, maar ook erg leuk voor de ouders: op die manier zien we van dichtbij hoe de kinderen zich op school ontwikkelen en wat zij meemaken.

Zet je talenten in

Elke ouder zit vol talenten. En heeft een uitgebreid netwerk waar de school van kan profiteren. Samen kunnen we de school nog krachtiger maken en het aanbod nog rijker en completer. Van kooklessen op school tot cursussen programmeren. Van lessen Spaans of Chinees tot moestuintjes maken en beheren. Alle ideeën zijn welkom om de school te ondersteunen, te verbreden en te verdiepen.

Zes teams

Sluit je aan bij 1 van de 6 teams of help op incidentele basis. Alles kan.

  • Klasse-ouders: voor iedere klas zijn elk jaar weer 2 klasse-ouders nodig als centraal aanspreekpunt voor leerkracht en ouders.
  • Team Ondersteuning: dit team steekt graag de handen uit de mouwen. Denk aan een nieuw kleurtje op de muur, een gordijn voor het podium of het organiseren van een klusavond.
  • Team Fondsenwerving: in dit team zitten ouders die de routes en netwerken weten naar financiële ondersteuning en ideeën hebben voor wervingsacties.
  • Team Extra: dit team zoekt ouders die dromen en doen. Het kan gaan over activiteiten, over aanpassingen in en om school etc.
  • Team Evenementen: de organiserende kracht achter het sinterklaasfeest, kerst, de avondvierdaagse en schoolfeesten.
  • Team Communicatie: dit team houdt zich bezig met de communicatie in brede zin van zowel de school als de schOUDERS.

Vragen? Meedoen?

Mail naar schouders@debeiaard-utrecht.nl.


schOUDERS

Onder het motto ‘elke ouder is een schouder’ hebben we tot doel

  • leerkrachten te ontzorgen
  • leerlingen een fantastische schooltijd te geven
  • ouders elkaar te laten inspireren om de school te ondersteunen.

De vereniging helpt bij het organiseren van de vele ‘schouders’ en geeft ook financiële ondersteuning een serieuze plek. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering stellen we met zijn allen de jaarlijkse contributie, de ouderbijdrage, vast.