Zorgplan

De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien.

Deze missie sluit naadloos aan bij die die van het samenwerkingsverband waar De Beiaard deel van uitmaakt: “Onderwijs is maatwerk; het is afgestemd op (individuele) verschillen.”

Ieder kind tot zijn/haar recht laten komen

Alle leerlingen bij ons op school hebben hun unieke persoonlijkheid en een eigen behoefte om te spelen en te leren. Sommige leerlingen hebben een langere tijd of een specifieke aanpak nodig om iets te kunnen leren. Andere leerlingen vragen juist maar weinig uitleg nodig om grote leersprongen te maken. Verschillen hierin kunnen ontstaan door allerlei factoren: intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, lichamelijke condities, werkhouding en de thuissituatie. Het is de taak van school om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen, ook als de ontwikkeling trager, anders of juist sneller verloopt dan je zou verwachten.


Leerling als startpunt

Voor het onderwijsaanbod is de leerling startpunt van ons pedagogisch en didactisch handelen. Wij willen daar als schoolteam in gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zorgen. Door helder onderwijs, een veilige en positieve sfeer en duidelijk zorgbeleid. Wat wij ook belangrijk vinden is dat ouders met ons mee denken: als leerkracht, leerling en ouders samen kunnen wij meer bereiken.

Meer over de manier waarop De Beiaard haar zorgplannen samenstelt en hoe handelingsplannen worden bepaald.