Extra activiteiten

De Beiaard organiseert veel activiteiten die buiten school plaatsvinden. Want we willen dat de school een leeromgeving creëert die groter is dan alleen het gebouw. Denk aan schoolreisjes, kamp (vanaf groep 4), een bezoek aan een museum (groep 3) en de avondvierdaagse. Deze activiteiten variëren per jaar, een paar staan hieronder uitgelicht:


Spelsportdag De Beiaard

Elk jaar organiseren we een spelsportdag voor alle kinderen van De Beiaard. Deze dag vindt meestal plaats op sportpark Voordorp (complex van de U.S.V. Hercules aan de Voorveldselaan 2).


Natuur- en milieueducatie

Het doel van deze activiteit is om kinderen rekening te leren houden met de natuur en het milieu en dat ze vanuit een positieve houding hun bijdrage willen gaan leveren aan een beter milieu. Alle groepen kunnen zich voor allerlei projecten inschrijven. Zo gaat er ieder jaar een aantal groepen naar de boerderij. De kinderen volgen projecten over rupsen en vlinders, dierverzorging, vogels, bijen etc. Dit gebeurt vaak in de educatieve tuinen.

Verkeersexamen

Ieder schooljaar doet groep 8 mee aan het verkeersexamen. De kinderen worden dan getoetst op hun kennis van de verkeersregels en ook wordt bekeken of ze deze goed in de praktijk toe kunnen passen. De kinderen moeten op hun eigen fiets (die aan alle wettelijke eisen moet voldoen) een van tevoren bepaalde route afleggen. Ze worden daarbij gecontroleerd door de verkeerspolitie. Als voorbereiding op dit examen zijn er verkeerslessen in de klas. Het diploma dat aan het verkeersexamen verbonden is, wordt uitgereikt op de laatste feestelijke schoolavond.

Schoolkamp groep 8

Aan het einde van ieder schooljaar gaan we met groep 8 drie dagen op kamp. Dat gebeurt om de basisschoolperiode af te sluiten. We verplaatsen ons per fiets! De nadruk van dit kamp ligt op het nog een keer met deze groep samen zijn, dus AFSCHEID.

Foto 06-05-15 21 07 49