Aanmelden

Om uw kind aan te melden kunt u een afspraak maken om de school te bezoeken. Dit bezoek bestaat uit een gesprek over het onderwijs op De Beiaard en een rondleiding door de school terwijl de kinderen aan het werk zijn. In dit gesprek vragen we u of er dyslexie in de familie voorkomt en/of er andere zaken zijn waardoor het kind extra zorg behoeft.


Aanmelden van uw kind

Het aanmeldbeleid in de gemeente Utrecht verandert vanaf 1 oktober 2021. Wilt u meer informatie over het aanmelden van uw kind op onze school, kunt u hier meer over lezen in: Aanmeldbeleid de Beiaard2021.

Ook verwijzen we u graag voor meer informatie naar de website naardebasisschool.utrecht.nl

Inschrijfnieuws:

voor de kinderen die drie worden/zijn geworden tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 en zich moeten aanmelden voor 31 maart 2022, is er nog een aantal plekken  voor de 1e voorkeur op onze school.

Mocht u vragen hebben over onze school of een afspraak willen maken voor kennismaking of een rondleiding, neem dan contact op met onze directeur, Maaike de Mooy, via telefoonnummer 030-271 35 31 of directie@debeiaard-sozko.nl

 

 

Overgang van andere school

Als kinderen van andere scholen bij ons worden aangemeld, dan heeft de directeur eerst een gesprek met u, als ouder/verzorger, over onder andere de aanleiding om van school te veranderen. Daarna wordt door de Intern Begeleider van De Beiaard informatie opgevraagd bij de andere school. Vervolgens wordt uw kind in het Management Team besproken.


Groepsgrootte is bepalend

Bij de aanname van kinderen houden we rekening met de grootte van de groep. Ook kijken we naar het aantal zorgkinderen en het sociale klimaat in de groep waarin we uw kind plaatsen. Is de beslissing positief, dan bespreken we dit met de leerkracht van de betreffende groep. In de eerstvolgende teamvergadering wordt het aan het team meegedeeld. Het kind kan een dag komen meedraaien en daarna volgt de definitieve inschrijving.

Als duidelijk wordt dat uw kind extra hulp nodig heeft, kijken we of de school die hulp kan bieden. Hebben we de expertise in huis? Heeft de leerkracht voldoende mogelijkheden om het kind te begeleiden? Etc.

Plaats voor nieuwe leerlingen

We hebben jaarlijks ruimte voor 32 nieuwe kleuters. Daarnaast is er momenteel (najaar 2020) op De Beiaard ook in de groepen 4, 6 en 7 nog ruimte om enkele kinderen te plaatsen. Dit vanwege uitstroom door verhuizingen.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Maaike de Mooy via telefoonnummer 030-271 35 31