Lesmethoden groep 3


Het werken/leren in groep 3

In groep 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. Kinderen die aan het begin van het schooljaar nog niet of nauwelijks kunnen lezen, krijgen eerst alle letters/woordjes en later zinnen aangeboden. Deze kennis verwerken we in een (basis) werkschrift van de methode (‘Maanboekjes’).

Bij de overgang naar groep drie wordt door de leerkrachten van groep twee aangegeven welke kinderen er (eventueel) al kunnen lezen. Deze kinderen worden direct aan het begin van het schooljaar getoetst en kunnen in een werk – en leesboekje op een hoger niveau instappen. Deze boekjes behoren ook tot de methode Veilig Leren Lezen en worden ‘Zonboekjes’ genoemd.


Leescircuit

De kinderen werken drie keer per week in een leescircuit. De groep wordt dan, gedurende een half uur a drie kwartier gesplitst in drie kleine groepjes. Daarbij maken we ook gebruik van het overblijflokaal. Het leescircuit houdt in dat kinderen bezig zijn met het lezen op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld door woordjes te oefenen op de computer, met een knutselactiviteit of met een werkblad. Tijdens het leescircuit heeft de leerkracht ook tijd voor de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben.

Met rekenen werken we met de methode: “Rekenrijk”. De belangrijkste onderdelen van rekenen zijn dit jaar het optellen en aftrekken van getallen tot en met twintig en de plaats van de getallen in de getallenrij tot 100. Een aantal keren per maand houden we een rekencircuit, waarbij we het rekenen in andere (spel) vormen en op de computer aanbieden.

We hebben ervaren dat voor veel kinderen de stap van groep twee naar groep drie best groot is en soms veel energie kost. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij ook in groep 3 materialen die bekend zijn bij de kinderen vanuit de kleuterklas.  Ze mogen zelf kiezen voor een wat meer speelse activiteit, bijvoorbeeld het bouwen met verschillende bouwmaterialen, tekenen, verven of knutselen. Dit werken in hoeken gebeurt twee keer in de week. Hierbij gebruiken we ook het overblijflokaal om de kinderen de ruimte te geven.

Vanaf het begin van het jaar hebben de kinderen een weektaak waarmee ze aan de slag gaan als ze klaar zijn met hun opgedragen werk. In groep 3 houdt dit in dat de leerkracht aan het begin van de week een aantal taken op het bord schrijft die in die week gedaan moeten worden. Het doel is dat de kinderen zelf leren plannen wanneer ze hieraan werken en ook bijhouden wat ze wel of niet hebben gedaan.

Na de Kerstvakantie beginnen we ook met het Documentatie Centrum. De leerkracht kiest een informatieboekje uit over een bepaald onderwerp en leest dit voor in de klas. Daarna maken de kinderen een woordspin en schrijven we de weetjes over dit onderwerp van de kinderen op. Het geheel wordt mooi versierd met plaatjes en tekeningen over dit onderwerp. Dit alles gebeurt in eerste instantie klassikaal. Later in het jaar gebeurt dit ook in groepjes.