Schoolgrootte

Onze school wil een veilige plaats zijn voor de leerlingen. Ze worden gezien met al hun individuele talenten en zijn geen nummer. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen van alle leeftijden binnen de school elkaar tegenkomen en samen allerlei activiteiten ondernemen.


Gelijkmatige instroom

De Beiaard kiest er daarom voor om niet onbeperkt te groeien, maar ieder jaar maximaal 32 kleuters aan te nemen. Het leerlingaantal ligt de komende jaren rond de 250 leerlingen verspreid over 9 groepen. We hebben drie heterogene kleutergroepen die in augustus elk met ongeveer 20 leerlingen starten. Daar komen door het jaar heen in iedere groep 10 of 11 vierjarigen bij. Groep 3 t/m 8 zijn homogene groepen van rond de 32 leerlingen.


Maximale groepsgrootte

Ons beleid is dat een groep uit niet meer dan 32 leerlingen mag bestaan, maar door doublures en het vervroegd doorstromen naar groep 3, kan het wel eens voorkomen dat de norm van 32 leerlingen overschreden wordt.