Doubleren / versnellen


Een extra jaartje op de basisschool

Voordat een kind naar groep 3 gaat, wordt er goed overwogen of het kind er cognitief en sociaal-emotioneel aan toe is. In principe gaan alle kinderen die twee jaar of meer “gekleuterd” hebben naar groep 3. Als er twijfel bestaat, wordt er vroegtijdig contact opgenomen met de ouders. Er kan dan besloten worden dat het kind nog een jaar in de kleutergroep blijft. Een jaar extra in de kleutergroep is minder ingrijpend dan later, wanneer het kind al meer in een groep ‘gesetteld’ is. (zie ook Lesmethoden groep 1/2: Van groep 2 naar groep 3)

Als blijkt dat een leerling in een hoger leerjaar, ondanks alle extra inzet, moeite met de leerstof blijft houden, dan kan in overleg met de ouders besloten worden om het kind een jaar over te laten doen/te laten doubleren. Dit gebeurt vooral als een kind op alle punten, ook lichamelijk en emotioneel, achter blijft bij de meeste groepsgenootjes. Doel van het verlengen is dat het kind daarna de basisschool zonder verdere problemen kan afmaken. Deze maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat een kind met (veel) extra bagage en sociaal-emotioneel sterk het voortgezet onderwijs ‘binnen wandelt’.

Als het om doubleren/versnellen gaat, dan is de intentie van school om daar samen met de ouders een beslissing over te nemen. Mocht er tussen school en ouders geen overeenstemming bereikt kunnen worden, dan beslist uiteindelijk de directie van school.

Kinderen die om meer leerstof vragen dan de basisstof en verrijkingsstof van onze methodes

Sommige kinderen hebben behoefte aan extra uitdaging. Zij hebben niet genoeg aan de basis- en verrijkingsstof. Soms zullen we ook adviseren om een kind te laten onderzoeken op hoogbegaafdheid.

Voor deze kinderen hebben we een speciaal aanbod ontwikkeld onder de naam Da Vinci taken. Dit zijn taken die meer uitdaging bieden en die deze kinderen stimuleren om zelfstandig met bijzondere en uitdagende inhoud aan de slag te gaan. Kinderen hebben daarbij een persoonlijk leerdoel. De leerkracht begeleidt en waar nodig is er een coachende rol door de IB-er van de school. Het “leren leren” (wat wil/ga ik leren ,hoe pak ik het aan, welke stappen zijn te onderscheiden, hoe plan ik, wat heb ik nodig etc. zijn hierbij belangrijke bouwstenen. Wij kiezen er bewust voor het aanbod voor deze groep kinderen in de eigen klas te organiseren.

We werken ook samen met de Plusklas in Houten.: www.plusklashouten.nl  Zij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan (hoog-) begaafde kinderen.