Kernpartners

Om zo dicht mogelijk op de school en in de wijk van het kind onderwijs en zorg te organiseren werken alle Utrechtse basisscholen samen met kernpartners.

Deze kernpartners zijn:

  • Het buurtteam
  • Jeugdgezondheidszorg (jgz)
  • Leerplicht
  • Het team passend onderwijs van het samenwerkingsverband

 

Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van de aan onze school verbonden medewerkers.

Buurtteam Noord-Oost (bij vragen over zorg en ondersteuning)

Sylvia Hof, gezinswerker (s.hof@buurtteamsutrecht.nl, 06-44849256)

Sarah Sarti, gezinswerker (s.sarti@buurtteamsutrecht.nl, 06-57395655)

Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
030-7400 508

 

Centrum voor jeugd en gezin, jgz team 3 (bij vragen over opvoeden en opgroeien)

On Lan Yu, jeugdarts

Carolien Peene, jeugdverpleegkundige (c.peene@utrecht.nl, 06-14235515)

FC Donderstraat 1
3572 JA, Utrecht
030-2863300

Leerplicht (voor vragen of het aanvragen van verlof langer dan 10 dagen)

 Leontien Koops, leerplichtambtenaar

 Stadskantoor gemeente Utrecht, afdeling leerlingzaken
Stadsplateau 1
3521 AZ, Utrecht
030-2862660

 

Samenwerkingsverband Utrecht PO, team passend onderwijs Noord/ Oost/ Binnenstad (voor informatie over ondersteuning en passend onderwijs)

 Marlies Uijterschout, consulent passend onderwijs

Joke Tamminga, consulent passend onderwijs

Erna Siegers, consulent passend onderwijs

Augusta van Oene, consulent passend onderwijs

 https://www.swvutrechtpo.nl/nl/ouders/advies/ondersteuning-ouders

030-3036420