Afstemming met ouders

Ouders van de kinderen die door het jaar heen instromen omdat ze 4 jaar zijn geworden, krijgen na de eerste zes weken de gelegenheid voor een gesprekje met de leerkracht van hun kind.


Informatieavonden en gespreksmomenten

In de derde week van het nieuwe schooljaar houden de groepen 1 tot en met 7 een informatieavond voor ouders. Elke groep regelt dit zelf, de drie kleutergroepen hebben een gezamenlijke informatieavond.

Na ongeveer vier tot vijf weken plannen de leerkrachten met alle ouders een kennismakingsgesprek in om meer achtergrondinformatie te krijgen over uw kind.


Groep 1/2

De oudergesprekken voor de groepen 1 en 2 vinden plaats in november en april. Alle kleuters krijgen drie weken voordat de grote vakantie begint een rapport mee naar huis.


Groep 3 t/m 7

De kinderen vanaf groep 3 krijgen twee keer per jaar een rapport mee, eind januari en drie weken voor de grote vakantie. Daarnaast zijn er de oudergesprekken in november en ook na het eerste rapport kunnen de ouders een gesprek met de leerkracht aanvragen.


Groep 8

De kinderen van groep 8 krijgen een keer een rapport mee, in december.

Wanneer u door het jaar heen de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.