Lesmethoden groep 7


Het werken/leren in groep 7

In groep 7 verwachten we meer en meer zelfstandigheid van de kinderen. Dat merk je aan de weektaak die steeds meer gevuld raakt. En de regelmatige terugkeer van de dagtaak. Bij beiden taken leren de kinderen een goede planning maken. Met de dag- en weektaak houdt de leerkracht meer tijd over, voor die kinderen die eigen programma’s volgen of meer aandacht nodig hebben.


De lesstof

Rekenen

Tijdens het rekenonderwijs maken we het cijferend rekenen compleet. Ook de breuken worden uitgebreid, waarna we hieraan ook de procenten koppelen. Tot slot wordt het metriek stelsel volledig gemaakt. Tijdens het rekenonderwijs differentiëren we waar mogelijk. Dit gebeurt naar hoeveelheid en soort stof. Er is een extra instructiegroep voor de kinderen die meer begeleiding/hulp nodig hebben. Voor de kinderen die meer aankunnen wordt de stof “gecompact”, waarna ze werk krijgen dat meer verdieping en eigen creativiteit in het rekenen vraagt.

Taal

Bij het taalonderwijs werken we met de methode Taalverhaal. In groep 7 breiden we de grammatica een beetje verder uit en maken we de werkwoordspelling compleet. Ook bij het taal- en spellingonderwijs proberen we zoveel mogelijk te differentiëren. Er is herhaling voor de kinderen die dit nodig hebben en extra werk voor de kinderen die meer aankunnen.

Overige vakken

Met aardrijkskunde behandelen we in groep 7 Europa en bij de geschiedenislessen komen de Middeleeuwen tot de Franse tijd aan bod.

Vanaf groep 7 krijgen de kinderen Engelse les. Het accent ligt hierbij op het begrijpen en het durven spreken in een andere taal.
Ook in groep 7 wordt er een uur in de week gewerkt in het Documentatiecentrum. De kinderen maken dan in tweetallen werkstukken, waarover ze spreekbeurten houden.

Huiswerk

Vanaf groep 7 krijgen de kinderen elke week huiswerk mee, telkens op één vaste dag. Het huiswerk varieert tussen leerwerk en maakwerk. Het huiswerk heeft als doel de kinderen verantwoordelijk te maken het werk goed en op tijd in te leveren. Ook oefenen ze zo te studeren en leren ze hun werk te plannen. De zwaarte van het werk wordt in de loop van het jaar, de aanloop naar groep 8, steeds iets opgevoerd. Met gemiddeld een kwartiertje per dag kunnen de kinderen het huiswerk goed afkrijgen.