Lesmethoden groep 8


Het werken/leren in groep 8

Het programma in groep 8 verschilt op een aantal punten omdat de kinderen, in hun laatste jaar op de basisschool, voorbereid worden op het voortgezet onderwijs. Informatie over de begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4.4 van de schoolgids (verwijzen naar locatie op de site).


De lesstof

Verder uitdiepen van de stof

In groep 8 wordt alle leerstof die de leerlingen zich de voorgaande jaren eigen hebben gemaakt, nog verder uitgediept. De gebruikte lesmethodes zijn dezelfde als in de vorige groepen. Ook in groep 8 werken we met de weektaak en daarnaast op enkele dagen per week met de dagtaak. Zo vergroten we de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het kind.


Huiswerk

Huiswerk krijgen de kinderen mee op maandag en donderdag. Het doel hiervan is dat zij leren plannen en alvast wennen aan huiswerk, ook al is het maar een beperkte hoeveelheid. Omdat de kinderen in groep 8 de oudsten zijn, krijgen zij meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Bij activiteiten zoals de creadoedag of de laatste schooldag begeleiden zij bijvoorbeeld groepjes jongere kinderen.

Musical

Naast een heleboel extra activiteiten (bijvoorbeeld Kunst Uitdaging, museabezoek, extra projecten) is het hoogtepunt van het jaar voor veel kinderen het maken van de musical. Na de Cito-toets beginnen we met het schrijven van teksten, zingen, oefenen en decors maken. Het eindresultaat wordt in de één na laatste week van het schooljaar opgevoerd voor de school en ouders en familie.

Afscheid

We hechten veel belang en besteden veel aandacht aan afscheid nemen. Kinderen maken voor elkaar afscheidsboekjes en in de klas praten we veel over ‘vroeger’ en de toekomst. In de laatste week gaat groep 8 op afscheidskamp en een paar dagen daarna worden zij op een bijzondere manier uitgezwaaid door de hele school. Op naar het voortgezet onderwijs!