Schoolorganisatie


Samenwerken

Samenwerken zeer belangrijk binnen onze school. Niet alleen met de kinderen uit de eigen groep, maar ook met oudere en/of jongere kinderen:

 • De kinderen leren zich te richten op anderen en die duidelijk te maken wat zij willen.
 • De kinderen leren hulp te vragen en te geven.
 • De kinderen leren om te gaan met anderen dan alleen vriendjes of vriendinnetjes.
 • De kinderen leren respect voor elkaar te hebben.
 • Kinderen ervaren dat samenwerken/ samenspelen, niet alleen met eigen leeftijdsgenootjes, maar ook met jongere en oudere kinderen, fijn en leuk kan zijn.

Dit alles gebeurt onder andere tijdens:

 • Het werken in de klas
 • Het werken aan projecten (documentatiecentrum)
 • De Creadoedagen
 • De projectweek
 • Weekafsluitingen
 • Samenspelen in de pauzes op het plein

Meer over deze activiteiten over de organisatie van school en alle verschillende thema’s, speciale dagen en faciliteiten.

Heterogene kleutergroepen

We kiezen op De Beiaard bewust voor heterogene kleutergroepen. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de oudere kleuters een voorbeeld zijn voor de jongere kinderen. Deze laatste kunnen zich ook optrekken aan de oudere kinderen. Ze leren samen op speelse wijze.

Homogene groepen

Vanaf groep 3 kiezen we voor homogene groepen. Wij willen dat ieder kind gezien wordt, ook op het cognitieve vlak. Dit houdt in dat we ook op dit terrein zoveel mogelijk differentiëren. Deze differentiatie betreft de kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof, maar ook de kinderen voor wie de leerstof van de methode niet genoeg uitdaging biedt. Dit alles is het beste haalbaar in homogene groepen. We werken onder andere met de weektaak, de dagtaak, de ‘plus’-taken, het compacten bij rekenen en de verlengde instructie.