Vergaderdata GMR

Dinsdag 27 oktober 2015, locatie Cleophas

Maandag 7 december 2015, locatie Joannes

Dinsdag 19 januari 2016, locatie De Beiaard

Maandag 29 februari 2016, locatie Cleophas

Dinsdag 19 april 2016, locatie Joannes

Maandag 30 mei 2016, locatie De Beiaard

Dinsdag 28 juni 2016, locatie Cleophas

Vergaderingen beginnen in principe om 19.30, waarbij het BMT aanschuift om 20.00
Van 20.00 tot 20.30 is standaard gereserveerd voor tussentijdse evaluatie invoering cao met P-GMR