Buitengewoon verlof

De school kan om twee redenen extra verlof toekennen:

 1. Extra verlof kan aangevraagd worden door mensen, die door de aard van hun werk niet meer tijdens één van de schoolvakanties verlof kunnen nemen. Dit moet dan wel schriftelijk worden aangetoond. Dit extra verlof van maximaal 10 schooldagen mag één keer per schooljaar worden toegestaan. Bovendien mag extra verlof niet aan een schoolvakantie gekoppeld zijn.
  Eerder met vakantie gaan of later van vakantie terugkeren zonder toestemming kan worden bestraft met een boete.
 2. Extra verlof kan aangevraagd worden indien er sprake is van “gewichtige omstandigheden”.
  Voorbeelden hiervan zijn:
  ●  ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten
  ●  huwelijk van bloed- of aanverwanten
  ●  12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of 60 jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
  ●  verhuizing van het gezin

Ook dit moet schriftelijk worden aangetoond.
Wanneer de schoolleiding een verzoek van extra verlof afwijst kunt u daartegen in beroep gaan.
Wij rekenen er op dat alle ouders hun vakantie regelen binnen vastgestelde vakantieperioden.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de school. Ook kunt U terecht bij bureau Leerplicht van de gemeente.