Beschrijving overblijf

Overblijf is nu TSO

Met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt de TussenSchoolse Opvang (TSO, voorheen overblijven) geregeld door MiniStek, die ook de BSO op De Beiaard doet.

Op de website van Mini Stek staat alle informatie over tarieven en aanmelden:
mini-stek.nl
ministek-logo