De Beiaard helpt mee aan een duurzamere wijk

De Beiaard helpt mee aan een duurzamere wijk

Op vrijdag 21 september staat onze school in het teken van duurzaamheid. Hiermee hopen we niet alleen de kinderen en hun ouders bewust te maken van hun bijdrage aan een leefbare, duurzame wereld van morgen maar ook bij te dragen aan een duurzamere wijk.

Vanaf 15.00 uur zijn ouders èn buurtbewoners van harte welkom op het schoolplein van de Beiaard. De 85 glimmende nieuwe zonnepanelen op het dak worden dan officieel en feestelijk in gebruik genomen. Hiermee kan de school bijna geheel in de eigen energiebehoefte voorzien. Er zijn ook medewerkers aanwezig van Energie U en stichting Technotrend om buurtbewoners te informeren over de verschillende financieel aantrekkelijke mogelijkheden om zelf of gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen.

In de ochtend gaan de kinderen zelf aan de slag met het thema duurzaamheid. De oudste kinderen gaan zelf zonnepanelen bouwen. De jongere kinderen maken kennis met Solly, de zon-etende robot, of krijgen een gastles over de plastic soep in de oceaan. In de middag is de jaarlijkse sponsorloop waarbij dit jaar de opbrengst geheel naar de Plastic Soup Foundation gaat.

Energie-ambassade De Beiaard
In samenwerking met Stichting Technotrend is De Beiaard op weg een echte Energie-Ambassade te worden. De ambitie van het project is zonnepanelen op de school én op daken van omwonenden. Hiervoor wordt samengewerkt met Energie-U, actief op het gebied van zonnepanelen en verduurzaming in de wijk. Daarnaast kijken we naar verdere verduurzaming van het gebouw. Zo is al overal zuinige LED-verlichting geïnstalleerd. En de kinderen leren over zonne-energie via het lespakket Solly en bijbehorende zon-etende robot. Deze robot kan zonnestralen eten met de zonnepanelen in zijn mond.